Dobrodošli!

Želimo Vas upoznati s kućnim redom kako bi vam boravak u našoj kući bio ugodan, a za sve dodatne obavijesti obratite se domaćinu.

 • Smještaj je na raspolaganju od 15.00 sati na dan dolaska do 10.00 sati na dan odlaska.
 • Depozit (APP Ruža 300 €, APP Sanja 200 €), dodatne troškove (pas, krevetić, perilica..) i Vaše osobne karte ili putovnice predajte domaćinu odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu.
 • Gosti su dužni sami brinuti za svoje stvari i dragocjenosti ostavljene u apartmanima vlasnik ne odgovara za eventualni nestanak istih.
 • Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući njezinoj okolici, a u slučaju nezgode sami snose posljedice.
 • Ulazna vrata apartmana zaključavajte kada ste unutra, a kada izlazite vani obavezno zaključavajte vrata i prozore, isključite rasvjetu i sve Električne uređaje (TV, klima uređaj, štednjak...) i zatvorite vodu.
 • Vlasnik objekta ima pravo u odsutnosti gosta, u osobitim okolnostima, ulaziti u apartman/sobu radi sprječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. 0 svom ulasku u apartmane vlasnik je dužan izvijestiti gosta u prvom slijedećem kontaktu.
 • Zabranjeno je uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a osobito se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 14.00 do 16.00 sati i od 23.00 do 7.00 sati.
 • Sadržaje apartmana mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može odobriti eventualne posjete u određenom vremenu.
 • Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lako zapaljivih materijala.
 • Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio ponude apartmana, dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Uvođenje životinja dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja, opreme apartmana, gost je dužan obavijestiti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost.
 • Iz apartmana zabranjeno je iznošenje uređaja i opreme (ručnici, pokrivači i drugo).
 • Gubljenje ključa naplaćuje se 50.-€
 • U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga.

Svoje primjedbe, želje i pohvale možete priopćiti domaćinu.


PREDAJA APARTMANA I ODLAZAK

Točno vrijeme odlaska moguće je dogovoriti dan prije odlaska s tim da se, kao u ugovoru, apartman mora predati najkasnije do 10:00h

Primopredaja apartmana traje ca. 5-10 minuta. Gost je dužan planirati vrijeme primopredaje apartmana. Iznajmljivač može odustati od primopredaje, što ne znači da odustaje od naplaćivanja eventualno nastale štete, prouzrokovane od strane gosta.

Iako je završno čišćenje uračunato u najamninu, apartman se predaje u urednom stanju. To znači:

 • Gost napušta apartman pospremljen i čist.
 • Pod je pometen. Posuđe je oprano I osušeno smješteno u ormariće kao pri dolasku.
 • Reciklažni otpad je odložen na, za to predviđena mjesta. Ostali otpad je, u vrećicama, odložen u zeleni kontejner na ulazu u dvorište.
 • Posteljina je skinuta i zajedno sa kuhinjskim krpama i ručnicima na jednoj gomili.
 • Eventualno nastale štete obavezno se prijavljuju iznajmljivaču. Šteta se naplaćuje novčano a ne u naturi.

Želimo Vam udoban boravak 

- Obitelj Jurić -